Hälsoanalys

Hälsa och Livsstil
För att skapa bästa förutsättningar för att planera och coacha dig framåt får du först en analys av din hälsa och livsstil som den ser ut idag. Det ger viktig information och ledtrådar till att hitta orsaker och lägger grunden för vägen framåt.
 
Vill du bara göra en hälso- och livsstilsanalys och få rekommendationer, eller om du redan är en bra bit på väg med din hälsa och bara vill göra en hälsoanalys för att få koll på var du står nu, så går det utmärkt också. För bästa långsiktiga och varaktiga resultat rekommenderas att man gör en hälsokoll årligen.
 .
Så här går det till:
  1. Kontakta mottagningen online för att beställa hälsopaket eller fristående hälso- och livsstilsanalys.
  2. Du får ett frågeformulär om din hälsa och livsstil att fylla i och spara på nätet som underlag till hälsoanalysen.
  3. Vi bokar en tid som passar dig, för besök på mottagningen online för att gå igenom hälsoanalysen och rekommendationer, du får information och inspiration och tillsammans lägger vi upp mål och plan framåt. 
  4. Du får sammanställning av analys, rekommendationer och annat material enligt dina behov och önskemål som skickas till dig. Terapeuten stämmer av med dig så du kan komma igång.
  5. Om du har valt uppföljning/coachning så bokar vi in uppföljningar enligt dina behov och paket du valt.

Vid analysen används bland annat ansikts-, tung-, och irisanalys tillsammans med dina svar på frågeformuläret, samt visuell och muntlig information om dig från första mötet.

Vid behov kan vi även beställa provtagning av tex blod, urin, saliv, avföring och hår, för att få information om dina genetiska förutsättningar, din hormonbalans, näringsstatus, mm, till extra kostnad.

SCIO, ett instrument för bioresonans och biofeedback, kan användas för att mäta och balansera olika stressfaktorer i kroppen, tex obalanser av näringsämnen, påverkan av olika patogener; som virus, parasiter och bakterier, samt känslomässig och psykologisk stress. 

Verktygen för att kunna hjälpa dig kartlägga din hälsa och vägleda dig framåt uppdateras kontinuerligt.

Kontakta mottagningen så sätter vi igång!

Från MS-diagnos till bättre hälsa!
.
Jag fick min MS-diagnos för 22 år sedan och har under åren strikt följt läkarnas rekommendationer och provat 7-8 olika mediciner som ska bromsa sjukdomen. Vet ju inte hur jag hade mått utan de bromsmediciner jag fått av läkarna, men jag har däremot fått diverse biverkningar av de olika medicinerna genom åren. 
.
Jag och min läkare har bestämt att jag inte ska ta mer bromsmediciner. Nu är han inte med mig längre men jag har bestämt själv att jag istället ska försöka läka kroppen själv genom att avgifta kroppen och tillsätta vad som behövs eller vad som saknas, ge den bästa förutsättningar för att läka sig själv.
.
Det gör jag genom att få hjälp, tips och råd ifrån Jenny. Hennes breda kunskap och brinnande intresse  om kroppen och dess egna förmåga att läka sig själv, bara man ger den rätt förutsättningar, att ge kroppen vad som saknas samt tillsätta kroppen vad den behöver. 
.
Sedan jag började leva efter Jennys rekommendationer tycker jag att jag känner mig starkare mer hälsosam:-). Känns på något sätt som att jag inte bär på gifter lägre?! Jag försöker att leva och äta mer grönt undvika viss kost som istället bildar inflammationer i kroppen och ger mer skada än nytta.
.
Fortsättning följer….. känns verkligen som jag är på rätt väg.
 .
Annalena